รู้จักคลาส (Class)
คลาส คือ ชนิดข้อมูลแบบนามธรรม (
Abstract Data Type) ที่มีข้อมูลอยู่ และเป็นกลุ่มของฟังก์ชั่นในการเข้าถึงและจัดการข้อมูล และเป็นกลุ่มของข้อกำหนดของการทำงานกับข้อมูลและฟังก์ชั่นนั้นๆ คุณอาจจะมองคลาสเป็นเสมือนแม่แบบหรือพิมพ์เขียวสำหรับอ็อปเจค ซึ่งพิมพ์เขียวนี้จะประกาศถึงคุณสมบัติในการเก็บข้อมูลและการทำงานกับข้อมูลนั้น คลาสยังประกาศถึงข้อจำกัดของการอนุญาตให้ทำงานกับข้อมูลและข้อจำกัดการอนุญาตให้ทำงานกับฟังก์ชั่นการทำงานของมันด้วยโดยสามารถปกป้องการเข้าถึงตัวแปรได้
ตัวอย่าง
รถ เป็นตัวอย่างของคลาส พวกเราทราบว่ารถนั้นมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น จำนวนล้อ สี การผลิตขึ้นมา รูปร่าง เป็นต้น พวกเรายังทราบอีกว่า มันมีการทำงานต่างๆ ด้วยเช่น การปลดล็อกประตู การเปิดประตู การสตาร์ทเครื่องยนต์ หรือปากกา

หรือ ดินสอ หรือแม่แต่ หุ่นยนต์ มีคุณสมบัตคือ กี่ขา กี่แขน ตา และสามารถวิ่งได้ ปล่อยพลังได้ เป็นต้น

อ็อปเจค (Object)
อ็อปเจค คือ อินสแตนส์ (Instance) ของคลาส พิมพ์เขียวหรือคลาสหนึ่งๆ สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างอ็อปเจคหลายๆ ตัวที่แตกต่างกันได้ ถ้าคุณลองพิจารณาถึงคลาสและอ็อปเจคในแง่ของ Visual Basic จะเห็นได้ว่า คลาสนั้น จะสร้างตอนออกแบบ (Design Time) และจะคงอยู่ตลอดไป แต่ในขณะที่อ็อปเจคนั้นจะถูกสร้างขึ้นตอนรัน (Run Time) และจะคงอยู่แค่ในช่วงเวลาที่แอพลิเคชั่นทำงานอยู่เท่านั้น
ตัวอย่าง
อินสแตนส์ ของรถ จะมีข้อมูลแต่ละอย่างของรถที่เจาะจงขึ้น เช่น มี 4 ล้อ มีสีฟ้า เป็นต้น

อินสแตนส์ ของปากกา จะมีข้อมูลแต่ละอย่างของปากกาที่เจาะจงขึ้น เช่น มีสีฟ้า หมึกสีอะไร เป็นต้น


edit @ 2006/08/02 16:51:54


edit @ 2006/08/02 16:54:36
edit @ 2006/08/02 17:01:02
edit @ 2006/08/02 17:01:45

Comment

Comment:

Tweet

แวะมาทักทายอ่ะค่ะ